X

Download Adolf Hitler History PowerPoint Presentation

SlidesFinder-Advertising-Design.jpg

Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

View and free download Adolf Hitler History powerpoint presentation which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation News & Politics category.

Tags :

Adolf Hitler History | politics | political leaders | leaders

Home / News & Politics / News & Politics Presentations / Adolf Hitler History PowerPoint Presentation

Adolf Hitler History PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

PowerPoint is the world's most popular presentation software which can let you create professional Adolf Hitler History powerpoint presentation easily and in no time. This helps you give your presentation on Adolf Hitler History in a conference, a school lecture, a business proposal, in a webinar and business and professional representations.

The uploader spent his/her valuable time to create this Adolf Hitler History powerpoint presentation slides, to share his/her useful content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in News & Politics ppt presentation category is available for free download,and can be used according to your industries like finance, marketing, education, health and many more.

About This Presentation

Slide 1 - Adolf Hitler u władzy: demokracja, manipulacja i nie tylko Marcin Gudajczyk
Slide 2 - Plan prezentacji: Problem przedstawiony chronologicznie – stopniowe dochodzenie Hitlera do władzy Przyczyny dojścia Hitlera do władzy – demokracja i manipulacja ( manipulacja? w późniejszym okresie to zbyt delikatne słowo )
Slide 3 - Co warto na początku wspomnieć, to fakt, że Niemcy stały się państwem republikańskim (republika weimarska) po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, wymusiła to na nich zwycięska Ententa, a konkretniej traktat wersalski, który narzucał na ówczesną Europę swoje postanowienia.
Slide 4 - 1919 – Hitler staje się członkiem DAP (Deutsche Arbeiterpartei) 1920 luty – pierwsze duże wystąpienie publiczne, podczas którego pokazuje swoje talenty oratorskie 1920 – DAP zmienia nazwę na NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeitpartei) 1920 kwiecień – powstają bojówki partii zwane Saalschutz ( nadzór sali ), późniejsze S.A. (Sturmabteilung – oddziały szturmowe) Partia nabywa pismo Volksicher Beobachter, które później służy za jeden z głównych aparatów propagandowych
Slide 5 - ppt slide no 5 content not found
Slide 6 - Aby przedstawić determinację, z jaką członkowie partii dążyli do uzyskania celów cytuję zdanie pod deklaracją założeń: „Przywódcy Partii przysięgają uczynić wszystko - nawet poświęcić życie, jeżeli będzie to konieczne - aby niezawodnie wywiązać się z powyższych zobowiązań.”
Slide 7 - 1921 – Ententa narzuca na Niemców sankcję spłacenia 264 miliardów marek niemieckich w złocie celem zadośćuczynienia szkód wyrządzonych przez działania wojenne Jest to potężny cios w twarz Niemców, a jednocześnie potężny argument dla NSDAP
Slide 8 - 1921 lipiec 11 – Hitler odchodzi z partii: „nie chcę i ni mogę być członkiem takiej ruchu, który chce powierzyć władzę człowiekowi, który nie ma poglądów zbieżnych z ideami NSDAP” lipiec 26 – Hitler powraca, 3 dni później obejmuje przywództwo nad partią
Slide 9 - NSDAP staje się wyraźną partią, która mocno rysuje się na scenie politycznej, zaczyna prowadzić „ostrą rywalizację” 1922 – NSDAP oficjalnie prezentuje SA
Slide 10 - 1923 listopad 8-9 pucz monachijski skutkiem zamachu stanu jest skazanie Hitlera na 5 lat więzienia, wyrok jednak skrócono, skutkiem czego Hitler odsiedział w więzieniu jedynie 9 miesięcy, czas ten wykorzystał na napisanie „Main Kampf” zakaz wystąpień publicznych do 1927
Slide 11 - Dynamiczny wzrost znaczenia NSDAP na scenie politycznej
Slide 12 - 1929 – następuje krach na giełdzie nowojorskiej, skutkiem czego jest poważny kryzys gospodarki państwowej znacznie wzrasta niezadowolenie społeczeństwa, które przestaje ufać aktualnym władzom i coraz więcej ludzi zaczyna opowiadać się za radykalnymi partiami, widząc w nich nadzieję na szybkie poprawienie nędznej sytuacji
Slide 13 - NSDAP prezentując swoją postawę wobec rynku/sposób zarządzania rynkiem w sytuacji gdy przejmie władzę, zdobywa poparcie potężnych zakładów przemysłowych, które zaczynają finansować działania partii, widząc w niej jedyną nadzieję na nie zbankrutowanie; między innymi IG Farben, Siemens, Friedrich Krupp AG, Mauser, etc.
Slide 14 - rozpad koalicji rządzącej 1930 – Reichstag zostaje rozwiązany, rozpisane zostają nowe wybory NSDAP w atmosferze terroru, zastraszania oraz demonstracji uzyskuje ok. 6mln głosów a co za tym idzie 18% poparcia społeczności, zajmuje 2. Pozycję w Reichstagu nie zmienia to jednak nic na rynku gospodarczym, rząd w dalszym ciągu nie dochodzi do porozumienia, kryzys się pogłębia
Slide 15 - 1932 - przeprowadzone zostają wybory prezydenckie, wygrywa Paul von Hindenburg (19 mln głosów), drugie miejsce zajmuje Hitler (13 mln) kolejne wybory rządu – NSDAP zdobywa większość, lecz nie jest to większość bezwzględna kanclerzem zostaje Franz von Papen ponowne wybory, NSDAP dostaje nieznacznie mniejsze poparcie
Slide 16 - prezydent żąda rozpisania nowych wyborów ( co jest wg mnie kompletnym absurdem... po raz kolejny wybory ) do akcji wkracza von Papen (DNVP – Deutschenationale Volkspartie), ponieważ bardziej obawia się komunistów proponuje NSDAP koalicję, płaci jednak wysoką cenę, ponieważ Hitler w zamian za koalicję zażądał urzędu kanclerza
Slide 17 - 1933 – Hitler namawia ministrów do rozpisania kolejnych wyborów, rozpoczyna się bezwzględna kampania; zdobywa 43,9% poparcia, lecz ponownie nie uzyskuje większości bezwzględnej w celu uzyskania 2/3 głosów (możliwość sforsowania ustaw, które pozwalają na podejmowanie decyzji bez zgody parlamentu) Hitler pozbywa się komunistów, resztę zastrasza albo przekupuje
Slide 18 - NSDAP zawiesza konstytucję ! ogłasza, że jest jedyną partią 1934 umiera Hindenburg Hitler przejmuje urząd prezydenta i dokonuje fuzji prezydenta i kanclerza nazywając siebie: Wodzem i Kanclerzem Rzeszy
Slide 19 - „Najgorszy jest moment, w którym zauważasz, że (pozornie) małe niebezpieczeństwo niepostrzeżenie urosło w siłę i zaczynasz się go bać”
Slide 20 - Poziom bezrobocia oraz poparcie dla NSDAP
Slide 21 - NSDAP - poglądy lewicowe: odwołania do socjalizmu (narodowego), do mas ludowych oraz idee państwowej interwencji socjalnej i gospodarczej wrogość do kapitalistów, bogaczy, elit metody działań zaczerpnięte z arsenału partii lewicowych – wielkie wiece, wpływy w związkach zawodowych, działalność wśród robotników, łączenie haseł politycznych i socjalnych, masowa organizacja partyjna
Slide 22 - NSDAP - poglądy prawicowe: odmienne od wszystkich pojęcie „jedności narodowej”, odrzucenie walki klas traktowanie komunistów, socjaldemokratów i wszelkich lewicowych partii jako głównych wrogów, poparcie dla prawicy zgoda na pozostawienie ( przy całej socjalistycznej retoryce ) prywatnej własności i innych podstaw rynku odrzucanie postanowień i wskazywanie, że jedyną przyczyną klęski Niemiec w 1918 r. był bunt socjalistów i polityków późniejszej koalicji republiki weimarskiej
Slide 23 - Przyczyny dojścia do władzy Hitlera oraz NSDAP
Slide 24 - narzucenia traktatu wersalskiego głęboki kryzys gospodarczy, prowadzący do ogromnego bezrobocia, inflacji, pogorszenia poziomu życia Niemców, etc. kryzys prowadzi do zwrócenia się w stronę skrajnych partii, których wcześniej nie brano pod uwagę
Slide 25 - propaganda (manipulacja)
Slide 26 - ppt slide no 26 content not found
Slide 27 - ppt slide no 27 content not found
Slide 28 - ppt slide no 28 content not found
Slide 29 - charyzma Hitlera
Slide 30 - „Mein Kampf” znaczny wzrost poparcia po przejęciu władzy przypieczętował pozycję Hitlera, wzrost poparcia spowodowany był drastycznym spadkiem bezrobocia (sceptycy mówią, że była to jednak iluzja)
Slide 31 - Dziękuję za uwagę =)
Slide 32 - Bibliografia: pl.wikipedia.org (hasła: Adolf Hitler, Pucz monachijski, Ententa, Republika weimarska, faszyzm) prawica.net, „Jak Hitler naprawdę doszedł do władzy”, Marek Ciesielczyk „Odnależć przeszłość”, Jan Wróbel, WSIP Warszawa 2003, str. 170-178 www.dws.xip.pl/reich/biografie/ah/ah1.html plakaty propagandowe: www.vaterland.novacomp.pl