X

Download Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X

Share page  Preview

               
Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation

Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation

onlinesearch By : onlinesearch

On : Mar 14, 2014

In : Health & Wellness

Embed :
510
views

0
downloads
Login / Signup - with account for


 • → Make favorite
 • → Flag as inappropriate
 • → Download Presentation
 • → Share Presentation
 • Slide 1 - Toxoplazmóza v těhotenství MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1
 • Slide 2 - Úvod U infekce vyvolané parazitem Toxoplasma gondii zůstává přes velký pokrok mnoho nejasností. Zvlášť problematické a často konfliktní jsou názory na toxoplazmózu v těhotenství. Cílem práce je shrnout současný stav poznatků o toxoplazmóze v těhotenství.
 • Slide 3 - Toxoplasma gondii Srpkovitý protozoon, asi 6 um velký, třída Sporozoa, podtřída Coccidia. Intracelulární rozmnožování. Sexuální rozmnožování probíhá výlučně v buňkách střevní sliznice kočkovitých šelem (zjištěno v r. 1969). Ty vylučují stolicí tzv. oocysty obsahující sporozoity. Jsou životaschopné v zevním prostředí až 18 měsíců (hlavně v půdě).
 • Slide 4 - Toxoplasma gondii Rezervoárem infekce jsou pak zvířata a ptáci, kteří jsou infikováni oocystami z půdy. Zjištěno téměř u všech druhů domácích, hospodářských a divokých zvířat a ptáků (touto cestou jsou zpětně infikovány rovněž kočky samotné). Při primární infekci těchto zvířat (i člověka) probíhá nepohlavní cyklus, kdy dojde k rychlému rozmnožování tzv. tachyzoitů (dělí se každé 4-6 hodin, později rozpad hostitelské buňky a fagocytoza další buňkou a transport krevním a lymfatickým systémem).
 • Slide 5 - Toxoplasma gondii Ve tkáních (nejčastěji CNS a skeletálním, hladkém a srdečním svalstvu) se pak tvoří tkáňové cysty, ve kterých se tachyzoity mění v tzv. bradyzoity (spouštěče této změny zatím nejsou známé).
 • Slide 6 - Toxoplasma gondii Člověk se může nakazit per os příjmem bradyzoitů z tkáňových cyst nebo sporozoitů z oocyst. Ty se začnou množit ve střevním epitelu a jsou pak roznášeny hematogenně nebo lymfogenně. Po akutní fázi infekce parazit nehyne, ale persistuje bezpříznakově ve formě tkáňových cyst po desetiletí (latentní toxoplazmóza) – imunologická rovnováha mezi parazitem a hostitelem. Reaktivace s novou parazitémií je pouze v případě těžkého defektu celulární imunity (ca, AIDS).
 • Slide 7 - Epidemiologie Nákaza oocystami od domácích koček je velmi vzácná. Jednak je velmi malý počet nakažených zvířat (1 – 6,5%), jednak kočka má oocysty pouze ve stolici a ne na srsti. „Od koček je možné se nakazit jedině tím, že budeme jíst jejich maso“. Nákaza oocystami z půdy je častější – práce na zahrádce bez rukavic, nemytá zelenina apod. Nejčastější je nákaza tkáňovými cystami z nedostatečně tepelně zpracovaného masa nebo nedostatečnou hygienou v kuchyni. Cysty obsahují všechny běžné druhy masa vč. drůbeže a maso divoké zvěře.
 • Slide 8 - Epidemiologie Prevalence infekce T.g. závisí od mnoha faktorů a podle přehledů se velmi liší (od 8 do 84%). Hlavní vliv mají stravovací zvyklosti (syrové nebo nedostatečně tepelně zpracované maso) a věk. Prevalence je vyšší ve vesnických oblastech než ve městech. U žen ve věku 15 – 44 let je udávána prevalence asi 15-25% - většina těhotných je k infekci vnímavá.
 • Slide 9 - Transplacentární infekce Diaplacentární přenos během akutní toxoplazmózy v těhotenství, buď přímo při parazitémii, nebo nepřímo přes cysty v placentě. „Fetální inkubační doba“ mezi maternální a fetální infekcí – není přesně známá. Riziko fetální infekce a fetálního poškození se mění s velikostí těhot.: V 1. trimestru je riziko infekce velmi malé (4-15%), hrozí ale těžší postižení (nikdy ale embryopatie!) Ve 2. trimestru je riziko infekce asi 30%, postižení těžší až lehké. Ve 3. trimestru je riziko infekce asi 60%, děti jsou ale při porodu klinicky v pořádku.
 • Slide 10 - Transplacentární infekce Rozmnožující se parazit působí u plodu zánětlivou reakci s tkáňovými nekrozami, kde později dochází až k tvorbě kalcifikací. V časnější graviditě díky chybění vlastní obranyschopnosti plodu může dojít k masivnímu zmnožení parazita a závažným následkům (encefalitida, hydrocefalus, hepatitis, ascites apod.). V pozdějších fázích těhotenství jsou příznaky mírnější (ložiska v CNS, hydrocefalus) nebo zcela chybí, ale následky se mohou projevit v dětském věku – nejčastěji chorioretinitida.
 • Slide 11 - Transplacentární infekce Riziko infekce v graviditě je udáváno velmi různě. Německé prameny udávají nejčastěji serokonverzi během těhot. kolem 1%, přičemž riziko infekce plodu je asi 0,3%. Nejvýše 10% infikovaných dětí má v prvním roce života klin. příznaky, zbytek má tzv. primární subklinickou infekci. Existují prospektivní studie, ukazující riziko primoinfekce v graviditě mnohem menší (0,23 na 1000 těhot.) nebo záchyt novorozenců s pozit. IgM menší než očekávaný (100 ze 635000 novorozenců ve studii, pouze 1x neurolog. nález a 4x nález oční).
 • Slide 12 - Serologická diagnostika Průkazem akutní infkce t. v těhot. je pouze zjištění serokonverze nebo podstatného vzestupu hladiny protilátek. Mezi vzorky by měl být minimálně 3 týdny odstup a musí být vyšetřeny paralelně ve stejné laboratoři. Přítomnost IgG protilátek při negativitě IgM protilátek v prvních 2 trimestrech indikuje chronickou infekci matky bez rizika pro plod, ve 3. trimestru tento nález ale vyžaduje doplnění dalšími testy pro možnost infekce v poč. těhot.
 • Slide 13 - Serologická diagnostika IgG – tvoří se 1-2 týdny po počátku infekce, vrchol je asi za 6-8 týdnů, pak následuje pokles a většinou persistence po celý život. IgM – objevují se dříve a rychleji klesají, ale u podstatného procenta lidí přetrvávají po léta. Jejich význam pro diagnostiku akutní infekce je tak velmi omezený. Navíc kvalita komerčních kitů velmi kolísá. IgA – citlivější indikátor ak.infekce než IgM, rovněž ale mohou přetrvávat měsíce až roky! IgE – objevují se ještě dřív než IgM a IgA, pro dg.akutní infekce jsou užitečné.
 • Slide 14 - Diagnostika – další metodiky Avidita protilátek (nejč. IgG) – vysoká u chronické infekce (téměř absolutně vylučuje infekci v posledních 3 měsících), nízká vyžaduje opak. test o 4 měsíce později, protože část lidí s chron.infekcí má protilátky s nízkou aviditou delší dobu. PCR vyšetření – samotné nestačí – vždy v kontextu se serologií! Nedostatečná standardizace, falešně pozitivní i negativní výsledky.
 • Slide 15 - Prenatální diagnostika Dříve: Kordocentéza s průkazem protilátek IgM event. IgA z krve plodu. Malá citlivost (10 – 60%), vyšší gyn. riziko u KC. Nyní : Amniocentéza a PCR diagnostika z plodové vody. Citlivost asi 97%, riziko AC menší. Doplnění pokusem na zvířeti – časové zdržení.
 • Slide 16 - Prenatální diagnostika Podmínky p.d.: Infekce musí být delší než 4 týdny Minimálně 16. týden těhotenství, ideálně po 18. týdnu Neměla by předcházet kombinovaná terapie pyrimethamin + sulfadiazin Současně nutná UZ diagnostika. Pokud nejsou nalezeny žádné změny na CNS, je prognoza pro těhot. velmi dobrá.
 • Slide 17 - Léčba v těhotenství Do 16. týdne: spiramycin – monoterapie. Po 16. týdnu: kombinace pyrimethamin – sulfadiazin – kyselina listová. Neprovedena p.d.: alternace 4 týdny komb. terapie a 4 týdny spiramycin. Pozitivní PCR z VP: alternace 4 týdny komb.terapie a 4 týdny spiramycin. Negativní PCR z VP: jen monoterapie spiramycinem.
 • Slide 18 - Diagnostika u novorozence IgA a IgM protilátky (IgG procházejí transplacentárně od matky). Přímý průkaz pomocí PCR nebo pokusu na zvířeti. Nespecifické změny v krev.obraze (např. zvýšení T-Memory lymfocytů). Všechny děti žen s prokázanou akutní toxoplazmózou v těhotenství musí být sledovány minimálně 1 rok serologicky a klinicky (UZ hlavičky v novor.věku a v ½ roce, fundoskopie 3x, otoakustické emise 1x v roce věku).
 • Slide 19 - Léčba po narození – do 1 roku Vrozená toxoplazmóza s klin.příznaky (10%): 6 měsíců komb.terapie, pak alternace po 4 týdnech se spiramycinem. Při přítomnosti známek zánětu prednisolon. Vrozená toxoplazmóza bez klin.příznaků (90%): 6 měsíců komb.terapie, pak alternace 6 týdnů spiramycin a 4 týdny komb.terapie.
 • Slide 20 - Screening v těhotenství Prováděn v Rakousku a ve Francii, různá schemata: V Rakousku jsou u seronegativních žen doporučeny 3 další testy – nebezpečí nezachycení akutní infekce. Ve Francii jsou seronegativní ženy testovány každý měsíc.
 • Slide 21 - Screening v těhotenství Problémy: Není zcela jasně doloženo, že záchyt a léčba toxoplazmózy v těhotenství vede ke snížení vrozené toxoplazmózy. Metastudie z r. 1999, shrnující nálezy z 2591 prací zjistila, že pouze 9 prací srovnávalo neléčenou a léčenou těhot.populaci, a žádná z nich nebyla randomizována. Je sníženo riziko následků u dítěte, ale celková incidence kong.toxo. asi není ovlivněna. Stres pro těhotné, ztráty těhotenství jako důsledek invazivní prenat.diagnostiky, zbytečná ukončení těhot. Nízká frekvence serokonverze v těhot.-viz výše. Např. ve Švýcarsku bylo v letech 1995-98 zachyceno pouze 17 jistých případů symptomatické vrozené toxoplazmózy, a jen jedno dítě mělo závažnější problémy.
 • Slide 22 - Profylaxe Jíst pouze dobře teplotně zpracované maso a masné výrobky. Zeleninu a ovoce před jídlem dobře umýt. Dobře umýt ruce mýdlem zvl.po práci na zahradě, po práci v kuchyni, před jídlem. Koček se těhotné ženy nemusejí bát. Krmit komerčními krmivy. Pokud je kočka v bytě, tak výkaly nechat odstraňovat jinou osobu, a kotec umývat horkou vodou.
Valuable Key Free PowerPoint Template

Valuable Key

Views : 826

Coffee Bean Free PowerPoint Template

Coffee Bean

Views : 281

Swans Free PowerPoint Template

Swans

Views : 437

Air Baloon Free PowerPoint Template

Air Baloon

Views : 916

Photography Free PowerPoint Template

Photography

Views : 444

Dollar Free PowerPoint Template

Dollar

Views : 429

Room Interior Free PowerPoint Template

Room Interior

Views : 452

Tulips Free PowerPoint Template

Tulips

Views : 224

Yoga Free PowerPoint Template

Yoga

Views : 2354

Firefighters Free PowerPoint Template

Firefighters

Views : 1238

Mosquito Free PowerPoint Template

Mosquito

Views : 1867

Open Book Free PowerPoint Template

Open Book

Views : 914

Maple Leaf Free PowerPoint Template

Maple Leaf

Views : 473

Interior Free PowerPoint Template

Interior

Views : 520

Team Free PowerPoint Template

Team

Views : 851

Step to Success Free PowerPoint Template

Step to Success

Views : 561

Statistics and Graph Free PowerPoint Template

Statistics and Graph

Views : 655

Domino Free PowerPoint Template

Domino

Views : 564

Gerbera Free PowerPoint Template

Gerbera

Views : 323

Gym Free PowerPoint Template

Gym

Views : 522

Description : Available Toxoplazmoza v tehotenstvi powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags : Toxoplazmoza v tehotenstvi

Shortcode : Get Shareable link