This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and presentations. By clicking on "Accept", you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Policy , and our Terms of Use.
X

Download Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

Available Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags :

Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011

Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 PowerPoint Presentation

Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

About This Presentation


Description : Available Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 powerpoint presentation for free download ... Read More

Tags : Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011

Published on : Mar 14, 2014
Views : 449 | Downloads : 0


Download Now

Share on Social Media

             

PowerPoint is the world's most popular presentation software; you can create professional Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 powerpoint presentation with this powerful software easly. And give your presentation on Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 in conference, a school lecture, a business proposal or in webinar.

Uploader spend their valuable time to create this Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 powerpoint presentation slides, to share their knowledgable content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in their relavent Health & Wellness category is available for free download and use according to your industries likefinance,marketing,education,health and many more.

SlidesFinder.com provides a platform for marketers, presenters and educationists along with being the preferred search engine for professional PowerPoint presentations on the Internet to upload your Pro anorexia kozossegek az interneten-OTDK 2011 ppt presentation slides to BUILD YOUR CROWD!!

User Presentation
Related Presentation
Free PowerPoint Templates
Slide 1 - Pro-anorexiaközösségek az interneten Bors Réka OTDK 2011. 04.15.
Slide 2 - I. Bevezetés
Slide 3 - A dolgozat célkitűzései, hipotézis Terep: 2 pro-anorexia és 1 pro-ed (pro-eating disorder, azaz evészavart támogató) honlap Célkitűzések: Szubkultúra fogalom meghatározása Pro-anorexia közösségek vizsgálata a fenti fogalom alapján Hipotézis: a pro-anorexia/pro-ed honlapokat látogatók közössége szubkultúrának minősül a szubkultúra kialakulásának egyik legfőbb oka a betegségről folyó diskurzus megváltozása
Slide 4 - II. Az elméleti háttér áttekintése
Slide 5 - A normalitás kérdése Szocio-kulturális nyomásra válasz  test modifikálása  TEST, mint médium Anorexia, mint önkifejezési forma? Orvostudományi nézőpont Szociológiai nézőpont Beteg/közösség tagjának a nézőpontja
Slide 6 - Betegnek lenni A beteg nem csak anorexiában szenved, hanem az anorexia állapotának megélése kerül a középpontba „tagság” Tagság előnyei: Anonimitás Láthatatlanság Késleltetett reakció Szolipszista azonosítás Státusznélküliség
Slide 7 - III. A pro-anorexia közösség, mint szubkultúra
Slide 8 - Deviáns szubkultúra fogalom (Matza, Andorka) : Saját hagyományokkal, ambíciókkal, szimbólumokkal, rituálékkal és saját nyelvvel (szlenggel) rendelkező csoportkultúra, mely a normasértés gyakorlatára van fölfűzve. Ezáltal létrehozva egy, a többségi kultúrától merően eltérő értékrendszert.
Slide 9 - IV. Esettanulmány
Slide 10 - „Perfekcionista elit”
Slide 11 - A pro-anorexia fórumok nyelve Közösségbe tartozás feltétele Becézés, játékosság  énközeliség Szószedet: Ana Mia EDNOS/Eating Disorder Not Otherwise Specified Fast/fastolás Purge/purgálás Binge/binge evés Thinspiration /thinspo’
Slide 12 - A pro-anorexia vagy pro-ed honlapok felépítése Gyakori menüpontok Figyelmeztetés Szószedet, kifejezések Tippek, trükkök (vény nélkül kapható hashajtók, fogyasztószerek, pl. Adipex retard) Thinspiration/ motivácó Fórum/ Vendégkönyv „Receptek” Filmek Verseny „A mi ED jelzésünk”
Slide 13 - „Thinspiration”
Slide 14 - Hozzászólások elemzése Három magyar nyelvű fórum, 60 bejegyzés: Anorsexy xxxProanaxxx Pro-ed site
Slide 15 - ppt slide no 15 content not found
Slide 16 - V. Következtetések, konklúzió
Slide 17 - Fizikumra vonatkozó következtetések „karkötők”,testre rajzolás (kis csillag a csuklón) diszkrétek külvilág felé titkolt betegség, de egységes jelrendszer a belső kör számára (honlapon) sovány test (közösségi hálón ellenőrizhető) ________________________________________ többségtől való határozott elkülönülés az uniformizálódással
Slide 18 - Viselkedésmintákra vonatkozó következtetések Szubkultúra viselkedésmintája= betegség viselkedésmintái egészségre káros szokások (koplalás, hánytatás, hashajtózás, fogyasztószerek szedése) folytatása minden áron (ájulás, mardosó éhség, szívritmuszavar, szívroham, veseelégtelenség) Titkolás a külvilág felé/ Nyílt vállalása a cyber térben Rituálék (versenyéhezés, fastolás) közös nyelv, szleng használat ______________________________________________ ezek megtagadása, elmulasztása = kitaszítás a csoportból
Slide 19 - Hozzászólások elemzéséből levonható konzekvenciák viselkedésminták a gyakorlatban működnek és jellemzőek a pro-anorexia honlapok rendszeres látogatóira a pro-anorexia közösségek tagjai ragaszkodnak a betegségükhöz ___________________________________ pro-anorexia közösség = deviáns szubkultúra
Slide 20 - Konklúzió pro-anorexia fórumokon szerveződött közösségek deviáns szubkultúra szubkultúra- titkolt jellege miatt az interakciók a virtuális térben kerülnek lebonyolításra (fórum, msn, skype, e-mail) Ideológia: evészavart, mint életformát is lehet folytatni - szenvedélyük =szenvedés céllal tökéletességért harcoló elit Szubkultúra szerveződése; „életmód”  betegségről folyó diskurzus változása
Slide 21 - Köszönöm a figyelmet! Bors Réka OTDK 2011