X

Download Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X

Share page  Preview

               
Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation

Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation

onlinesearch By : onlinesearch

On : Mar 14, 2014

In : Health & Wellness

Embed :
318
views

0
downloads
Login / Signup - with account for


 • → Make favorite
 • → Flag as inappropriate
 • → Download Presentation
 • → Share Presentation
 • Slide 1 - Jenter og ADHD ADHD Norge Vestfold 8 mars 2011 v/Bodil Sjømæling
 • Slide 2 - Jenter og ADHD Jenter oppdages og diagnostiseres senere og sjeldnere enn gutter (3-1) Jenter har av og til andre symptomer enn gutter(trekker seg unna sosiale situasjoner, melder seg ut) Vanskene til jenter tilskrives oftere andre årsaker enn ADHD (dagdrømmer, fjern, uorganisert, lat, svake evner)
 • Slide 3 - Jenter og ADHD Jenter med ADHD kan være annerledes enn gutter Det ligger oftere andre forventninger til jenter enn til gutter Jenter kan bruke mye energi på å ”skjerpe” seg og holde tilbake. Har ofte de samme uroen, de samme konsentrasjonsvanskene og den samme impulsiviteten, men det kan se annerledes ut.
 • Slide 4 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Vanskelig for å opprettholde og skifte fokus Lett distraherbar Uorganisert, rotete Glemsom Vanskelig for å fullføre oppgaver Dagdrømmer Sen med å ta inn informasjon og instrukser(kan oppleves som om de ikke hører deg)
 • Slide 5 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Uforsiktig Kommer for sent (svake på å organsiere seg i forhold til tid) Hyper-snakkesalige Verbalt impulsive(plumper ut med ting, avbryter andre) Blir lett stresset, overreagerer
 • Slide 6 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Jenter med vedvarende vanskeligheter på disse områdene over tid bør vurderes for ADHD Hvis det er andre i familie/slekt som viser disse vanskene eller har ADHD øker sjansen for at dette kan være aktuell problemstilling Utelukke andre mulige årsaksforklaringer Iverksette tiltak
 • Slide 7 - Ulike typer ADHD hos jenter Deler inn i 4 hovedgrupper Ingen er bare den ene gruppen, hovedtype Noen grupper viser symptomer senere i livet Andre grupper typisk tidlig, som hos gutter
 • Slide 8 - Sjenert, drømmende type Mer uoppmerksomme og distanserte enn typisk hyperaktive og impulsive Blir fort overveldet av for mye støy eller aktivitet, eller av kravene som settes til dem i forhold til å komme i tide eller å gjøre ting på en spesiell måte Reaksjon på dette er mer tilbaketrekning, sitter mer på sidelinjen og betrakter de andres aktivtet Kan virke drømmende og sjenert. For jenter med ADHd er dette en respons på stressituasjoner, og det virker inn på deres fungering. Oppdages sent, viser ikke atferdsproblemer. Blir beskrevet som litt ”fjerne”
 • Slide 9 - ”Skravlebøtte” Hypersosial Snakker mye og fort Avbryter ofte Hopper fra tema til tema Får mye oppmerksomhet Bruker fort opp venner Sliter med langvarige vennskap Sliter med å høre etter på andres innspill og behov Kan forstyrre i skolesammenheng Har vansker med å holde fokus på skolearbeid og informasjon i timene på skolen Sliter ut foreldre/familie
 • Slide 10 - ”Guttejenta” Lettest å oppdage Matcher de vanligste symptomene hos gutter og som er gjenkjennende for folk flest Hyperaktiv, høyt og lavt Impulsiv Spenningssøker, tar sjanser Engasjerer seg i fysiske aktiviteter som klatring, fotball Tar sjanser på tross av en forståelse av kjent risiko Kan agere fysisk mot andre jevnaldrende ved opphisselse eller stort engasjement Stor risiko for vansker i ungdomsalder
 • Slide 11 - ”Moody” Minst vanlige typen Ofte mest frustrerende for omgivelsene Ofte generelt nedstemte, ofte negative Svært vanskelige å gjøre fornøyde Blir liksom aldri fornøyde, positive Insisterende på sære vaner, rutiner Hyppige raserianfall som små barn Begynner lett å gråte for det som for andre ser ut som bagateller eller er uforståelig Svært sårbar, vanskelig å tilfredsstille Opplever ofte å ikke bli forstått og selv forstå
 • Slide 12 - Oppsummering Hvis diagnose blir satt, kan ulike tiltak settes effektivt inn: Ofte er anerkjennelse av vanskene et stort skritt på veien til å få det bedre, både for barnet/ungdommen og familien. Atferdsregulerende teknikker Strategier for organisering av seg selv og oppgaver/skolearbeid (eksekutive funksjoner) Medisinutprøving Rådgiving Støtte
 • Slide 13 - Utfordringer i ungdomsalder Eksekutive funksjoner (skole, hjemme) Biologiske forandringer/hormonelle endringer Sårbarhet sosialt (alkohol, sex, rus) Sårbarhet psykiske vansker(depresjon, labilitet)
 • Slide 14 - Eksekutive funksjoner Sjefssystemet for hjernens funksjoner/oppgaver Funksjoner som jobber sammen for å hjelpe oss til å organisere og gjennomføre de mange oppgavene i dagliglivet Vansker her kan gå utover funksjoner som planlegging, organisering, prioritering, oppmerksomhet mot og hukommelse for detaljer, samt kontrollering /regulering av emosjonelle reaksjoner
 • Slide 15 - Eksekutive funksjoner Personer med ADHD har ofte vansker med eksekutive funksjoner Dette blir ofte mer utfordrende jo eldre man blir og jo mer sammensatte oppgavene og forventningene blir Særlig i ungdomsalder er det utfordrende, da kravene øker og selvfølelsen er sårbar og ofte knyttet til mestring på disse områdene
 • Slide 16 - Eksekutive funksjoner AKTIVERING: Organisering, prioritering og komme i gang: Vansker med å organisere skolemateriell Vansker medskille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon Vansker med forberede og planlegge for kommende hendelser Estimere tid/tidsbruk Vansker med å komme i gang med oppgaver
 • Slide 17 - Eksekutive funksjoner FOKUS: Fokusering, opprettholde fokus/oppmerksomhet og skifte fokus/oppmerksomhet: Lett distraherbar, mister vesentlig informasjon Distraheres ikke bare av støy og aktivitet rundt seg men også av egne tanker Sliter med å skifte fokus og oppmerksomhet, blir hengende ved det de holdt på med.
 • Slide 18 - Eksekutive funksjoner ENERGI, INNSATS: Regulere årvåkenhet, utholdenhet, tempo: Kan ofte bli trøtt og slite med å holde seg våken i skolesituasjon, særlig hvis motivasjon og interesse for tema er lavt Klarer ikke å opprettholde årvåkenhet, er ikke egentlig trøtt Kan trenge lenger tid på å ta inn informasjon og bearbeide den Noen gjør dette veldig sent, andre klarer ikke å sette ned tempo for å ta inn
 • Slide 19 - Eksekutive funksjoner EMOSJONER: Kan ha lav toleranse for frustrasjoner Ekstremt var for kritikk Vanskelige følelser kan bli overveldende og reaksjoner kan bli veldig intense
 • Slide 20 - Eksekutive funksjoner MINNE: Arbeidsminnet vårt holder oppe fakta og kunnskap mens vi løser et problem eller utfører en oppgave/aktivitet Hjelper til å holde på informasjonen lenge nok til at personen kan bruke den umiddelbart, fokusere på en oppgave og huske hva som skal gjøres etterpå Vansker med å huske og følge lærers instruksjoner,memorere og gjenkalle fakta (matte, språk), hente informasjon når man trenger det
 • Slide 21 - Eksekutive funksjoner AKTIVERING: Monitorering og selv-reguleringsferdigheter Regulere atferd og atferdsuttrykk Hemme impulser (tenke seg om før handling) Overfokuserer/oversensitiv på andres reaksjoner, trekker seg, vansker med sosial interaksjon
 • Slide 22 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Vanlige ungdomsproblemer blir forsterket og potensielt mer alvorlige hos jenter med ADHD Hyppigere alvorlige problemer enn andre jenter Økt sårbarhet hvis vanskene ikke er diagnostisert
 • Slide 23 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Sosialt press, føler seg annerledes enn andre jenter. Økt press på å føle seg akseptert av andre jenter, passe inn Kan øke risiko for farlig og selvdestruktiv atferd i håp om å bli mer akseptert Lav selvfølelse, viktig med støtte og omsorg fra familien Følelsen av å bli avvist eller ikke helt inkludert av jevnaldrende jenter er svært ødeleggende for selvfølelse langt oppover i livet videre Sårbarhet for depresjon
 • Slide 24 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Klarer ikke å møte/matche sosiale forventninger Jenter forventes å se pene ut, være tiltrekkende, passe kontrollerte og avventende, sensitive for andres følelser og kunne omgås andre på en mer og mer voksenlignende måte Massive utfordringer for jentene Angstskapende, kan utvikle spiseforstyrrelser og annen tvangslignende atferd for å matche kravene, samtidig slite med å holde orden på rommet og alle tingene som trengs for å matche disse kravene
 • Slide 25 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Emosjonell ubalanse, forsterket hos disse jentene. Overreagerer, opp-og nedturer omhverandre,føler seg ofte svært såret, tråkket på, ikke ønsket osv.. Dramatiserer, men er fort tilbake i slag, krevende for familien Grunnlaget for depresjon hos voksne kvinner med ADHD legges ofte i ungdomsalder. Mange unge jenter diagnostiseres og behandles for depresjon mens ADHD problematikken ikke blir sett og forblir ubehandlet.
 • Slide 26 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Økende krav om å ”bli voksen” Justere sine forventninger som foreldre, gi de litt tid Akademiske krav øker, samt det å foreta valg for fremtiden Seksuell atferd, sårbarhet for tidligere debut og ikke-ønskede svangerskap, flere partnere enn ønskelig tidlig Henger tett sammen med lav selvfølelse, spenningssøking, impulsivitet og ønske om sosial aksept.Misforstår hva som gir aksept, status. Rusproblematikk, debuterer ofte tidlig med alkohol, gir avslapning, roer ned tankekaos i korte perioder
 • Slide 27 - Hva gjør vi? Tidlig oppmerksomhet på vansker som er beskrevet Tidlig identifisering av vanskene Tilrettelegging i skole og fritid Støtte og hjelp til familien Informasjon til de som trenger det Deltagelse i nettverk av jenter med samme type utfordringer Være spesielt oppmerksomme inn i pubertet, sike nettverk, fritidsaktiviteter Fokus på pms og eventuell medisinering, tettere oppfølging enn vanlig Redusere risiko for depresjon og angst
 • Slide 28 - Hva gjør vi? Redusere risikofylt seksualisert atferd Redusere risiko for rusmisbruk, overdrevent alkoholbruk Lære å leve godt med vanskene og se styrkene Bygge struktur Selvstendighet, planlegging av veien inn i voksenliv og mer selvstendighet Hjelp til gode valg i forhold til utdanning, ta seg god tid og støttes i å kunne velge feil, ta nye valg
Pregnant Lady Free PowerPoint Template

Pregnant Lady

Views : 735

Unity Free PowerPoint Template

Unity

Views : 156

Dentist Free PowerPoint Template

Dentist

Views : 89

Massage SPA Free PowerPoint Template

Massage SPA

Views : 356

Health Tips Free PowerPoint Template

Health Tips

Views : 338

Swans Free PowerPoint Template

Swans

Views : 174

Agriculture Free PowerPoint Template

Agriculture

Views : 504

Smoking Free PowerPoint Template

Smoking

Views : 208

Stones Free PowerPoint Template

Stones

Views : 250

Global Warming Free PowerPoint Template

Global Warming

Views : 239

Air Baloon Free PowerPoint Template

Air Baloon

Views : 326

Union Free PowerPoint Template

Union

Views : 245

Cloud Computing Technology Free PowerPoint Template

Cloud Computing Technology

Views : 1624

Good Friday Free PowerPoint Template

Good Friday

Views : 443

Coffee Free PowerPoint Template

Coffee

Views : 413

Birthday Cake Free PowerPoint Template

Birthday Cake

Views : 216

Blood Cells Free PowerPoint Template

Blood Cells

Views : 432

Nature Abstract Free PowerPoint Template

Nature Abstract

Views : 192

Butterfly Free PowerPoint Template

Butterfly

Views : 279

Cigarettes Free PowerPoint Template

Cigarettes

Views : 411

Description : Available Jenter og ADHD-ADHD Norge powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags : Jenter og ADHD-ADHD Norge

Shortcode : Get Shareable link