X

Download ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X

Share page  Preview

               
Home / Science & Technology / Science & Technology Presentations / ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation

ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation

onlinesearch By : onlinesearch

On : Feb 10, 2014

In : Science & Technology

Embed :
435
views

0
downloads
Login / Signup - with account for


 • → Make favorite
 • → Flag as inappropriate
 • → Download Presentation
 • → Share Presentation
 • Slide 1 - BIODEGALAI Carlos Sousa AGENEAL, Almados vietinė energetikos valdymo agentūra
 • Slide 2 - TURINYS Biodegalų apibrėžimas Biodegalų rūšys Biodegalų savybės
 • Slide 3 - BIOKURO APIBRĖŽIMAS Biodegalai yra skystas kuras, gaunamas iš įvairių biomasės rūšių: augalinės masės; pašarinių pasėlių; augalinio aliejaus atliekų Biodegalai gali būti naudojami vidaus degimo varikliuose, kaip alternatyva ar papildas benzinui ir dyzeliniam kurui
 • Slide 4 - BIODEGALAI Priežastys, skatinančios biodegalų naudojimą: Indėlis į patikimą energijos tiekimą; Indėlis į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimą; Platesnis atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas; Naujų rinkų žemės ūkyje plėtra.
 • Slide 5 - TYPES OF BIOFUELS BIODEGALŲ RŪŠYS Dvi pagrindinės biodegalų rūšys Bioetanolis, kaip alternatyva benzinui ar jo priedas; Biodyzelinas, kaip alternatyva dyzelinui ar jo priedas;
 • Slide 6 - BIODYZELINAS
 • Slide 7 - BIODYZELINAS Biodyzelinas - bendrinis organinių žaliavų metilo esterio pavadinimas. Biodyzelinas gali būti gaunamas iš daugelio augalinių aliejų: rapsų - labiausiai paplitęs saulėgrąžų palmių aliejaus sojos aliejaus, naudojamo maisto gamybai, atliekų Vokietija ir Prancūzija yra didžiausios gamintojos Europos Sąjungoje
 • Slide 8 - BIODYZELINO PANAUDOJIMAS Biodyzelinas gali būti naudojamas grynas arba kaip priedas dažniausiai naudojamas mišinys- 5% biodyzelino ir 95 % dyzelino Naudojant mišinį, kuriame daugiau kaip 5% biodyzelino, gamintojas nesuteikia garantijų transporto priemonei Mišiniui, kuriame daugiau kaip 30% biodyzelino, būtina keisti variklio konstrukciją guminės tarpinės sukietėja ir užblokuojami purkštukai
 • Slide 9 - BIODYZELINAS IR APLINKA 100% biodyzelino panaudojimas sumažintų CO2 išmetimus 40 - 50%. Bet tai nepaplitę... ... Naudojant 5 % mišinį, CO2 išmetimai sumažėja 2 - 2.5%. Biodyzelinas yra skaidomas mikroorganizmų
 • Slide 10 - BIOETANOLIS Bioetanolis yra alkoholis, gaunamas fermentacijos būdu iš: cukranendrių ir kukurūzų: Brazilija ir JAV cukrinių runkelių ar kviečių: Europa; Ispanija, Lenkija ir Prancūzija yra pagrindiniai gamintojai Technologijos, leidžiančios gaminti bioetanolį iš celiuliozės turinčių medžiagų (žemės ūkio ir medienos atliekos) ir atskirų namų ūkio atliekų, dar nėra pakankamai išvystytos
 • Slide 11 - BIOETANOLIS 5% Bioetanolio mišiniui nėra būtini variklio pakeitimai, o gamyklinė garantija išlieka Gali būti naudojamas vietoje MTBE ( metiltretbutiletrio) benzino oktaniniam skaičiui padidinti Mišraus kuro transporto priemonės (angl. FFV), gali naudoti aukštesnės koncentracijos bioetanolį Ford, Volvo ir Saab parduoda tokias transporto priemones (85% bioetanolio and 15% benzino mišinys)
 • Slide 12 - BIOETANOLIO PANAUDOJIMAS Bioetanolio energetinė vertė sudaro 2/3 benzino vertės Didesnis suvartojimas (kiekis) Bioetanolis yra alkoholis- jo sudėtyje yra deguonies (C2H5OH) Būtina sureguliuoti oro/kuro santykį – šiuolaikiniuose varikliuose naudojant iki 10% bioetanolio mišinį Bioetanolis turi aukštesnę slaptąją garavimo šilumą Sunkiau užvesti variklį žiemą. Variklio užvedimui būtinas benzinas. Bioetanolis didina oktaninį skaičių Gali būti naudojamas aukštesnis suspaudimo laipsnis – daug efektyviau!!
 • Slide 13 - BIOETANOLIS IR APLINKA
 • Slide 14 - BIOETANOLIS IR APLINKA 100 % bioetanolio naudojimas taršą sumažintų 50 - 60% lyginant su tradiciniu iškastiniu kuru. 5% mišinys taršą apytikriai sumažina 2.5 - 3%.
 • Slide 15 - BIODEGALAI – EKONOMINIAI ASPEKTAI Biodyzelino gamybos iš aliejinių sėklų kaštai maždaug 2 kartus didesni nei dyzelino gamybos kaštai iš žalios naftos Bioetanolio gamybos išlaidos maždaug 2-3 kartus didesnės nei benzino gamybos išlaidos iš žalios naftos Taigi... Mokesčių mažinimas ar lengvatos yra būtinos
 • Slide 16 - Dėkoju už dėmesį!
Pregnant Lady Free PowerPoint Template

Pregnant Lady

Views : 735

Unity Free PowerPoint Template

Unity

Views : 156

Dentist Free PowerPoint Template

Dentist

Views : 89

Massage SPA Free PowerPoint Template

Massage SPA

Views : 356

Health Tips Free PowerPoint Template

Health Tips

Views : 338

Swans Free PowerPoint Template

Swans

Views : 174

Agriculture Free PowerPoint Template

Agriculture

Views : 504

Smoking Free PowerPoint Template

Smoking

Views : 208

Stones Free PowerPoint Template

Stones

Views : 250

Global Warming Free PowerPoint Template

Global Warming

Views : 239

Air Baloon Free PowerPoint Template

Air Baloon

Views : 326

Union Free PowerPoint Template

Union

Views : 245

Cloud Computing Technology Free PowerPoint Template

Cloud Computing Technology

Views : 1624

Good Friday Free PowerPoint Template

Good Friday

Views : 443

Coffee Free PowerPoint Template

Coffee

Views : 413

Birthday Cake Free PowerPoint Template

Birthday Cake

Views : 216

Blood Cells Free PowerPoint Template

Blood Cells

Views : 432

Nature Abstract Free PowerPoint Template

Nature Abstract

Views : 192

Butterfly Free PowerPoint Template

Butterfly

Views : 279

Cigarettes Free PowerPoint Template

Cigarettes

Views : 411

Description : Available ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Science & Technology category.

Tags : ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE

Shortcode : Get Shareable link