This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and presentations. By clicking on "Accept", you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Policy , and our Terms of Use.
X

Download ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

Available ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Science & Technology category.

Tags :

ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE

Home / Science & Technology / Science & Technology Presentations / ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation

ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

About This Presentation


Description : Available ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE powerpoint presentation for free download which is uploaded ... Read More

Tags : ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE

Published on : Feb 10, 2014
Views : 748 | Downloads : 0


Download Now

Share on Social Media

             

PowerPoint is the world's most popular presentation software which can let you create professional ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE powerpoint presentation easily and in no time. This helps you give your presentation on ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE in a conference, a school lecture, a business proposal, in a webinar and business and professional representations.

The uploader spent his/her valuable time to create this ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE powerpoint presentation slides, to share his/her useful content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in this Science & Technology category is available for free download,and can be used according to your industries like finance, marketing, education, health and many more.

SlidesFinder.com provides a platform to marketers, presenters and educationists along with being the preferred search engine for professional PowerPoint presentations on the Internet to upload their ALTERNATIVE FUELS AND VEHICLE ppt presentation slides to help them BUILD THEIR CROWD!!

User Presentation
Related Presentation
Free PowerPoint Templates
Slide 1 - BIODEGALAI Carlos Sousa AGENEAL, Almados vietinė energetikos valdymo agentūra
Slide 2 - TURINYS Biodegalų apibrėžimas Biodegalų rūšys Biodegalų savybės
Slide 3 - BIOKURO APIBRĖŽIMAS Biodegalai yra skystas kuras, gaunamas iš įvairių biomasės rūšių: augalinės masės; pašarinių pasėlių; augalinio aliejaus atliekų Biodegalai gali būti naudojami vidaus degimo varikliuose, kaip alternatyva ar papildas benzinui ir dyzeliniam kurui
Slide 4 - BIODEGALAI Priežastys, skatinančios biodegalų naudojimą: Indėlis į patikimą energijos tiekimą; Indėlis į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimą; Platesnis atsinaujinančios energijos panaudojimo skatinimas; Naujų rinkų žemės ūkyje plėtra.
Slide 5 - TYPES OF BIOFUELS BIODEGALŲ RŪŠYS Dvi pagrindinės biodegalų rūšys Bioetanolis, kaip alternatyva benzinui ar jo priedas; Biodyzelinas, kaip alternatyva dyzelinui ar jo priedas;
Slide 6 - BIODYZELINAS
Slide 7 - BIODYZELINAS Biodyzelinas - bendrinis organinių žaliavų metilo esterio pavadinimas. Biodyzelinas gali būti gaunamas iš daugelio augalinių aliejų: rapsų - labiausiai paplitęs saulėgrąžų palmių aliejaus sojos aliejaus, naudojamo maisto gamybai, atliekų Vokietija ir Prancūzija yra didžiausios gamintojos Europos Sąjungoje
Slide 8 - BIODYZELINO PANAUDOJIMAS Biodyzelinas gali būti naudojamas grynas arba kaip priedas dažniausiai naudojamas mišinys- 5% biodyzelino ir 95 % dyzelino Naudojant mišinį, kuriame daugiau kaip 5% biodyzelino, gamintojas nesuteikia garantijų transporto priemonei Mišiniui, kuriame daugiau kaip 30% biodyzelino, būtina keisti variklio konstrukciją guminės tarpinės sukietėja ir užblokuojami purkštukai
Slide 9 - BIODYZELINAS IR APLINKA 100% biodyzelino panaudojimas sumažintų CO2 išmetimus 40 - 50%. Bet tai nepaplitę... ... Naudojant 5 % mišinį, CO2 išmetimai sumažėja 2 - 2.5%. Biodyzelinas yra skaidomas mikroorganizmų
Slide 10 - BIOETANOLIS Bioetanolis yra alkoholis, gaunamas fermentacijos būdu iš: cukranendrių ir kukurūzų: Brazilija ir JAV cukrinių runkelių ar kviečių: Europa; Ispanija, Lenkija ir Prancūzija yra pagrindiniai gamintojai Technologijos, leidžiančios gaminti bioetanolį iš celiuliozės turinčių medžiagų (žemės ūkio ir medienos atliekos) ir atskirų namų ūkio atliekų, dar nėra pakankamai išvystytos
Slide 11 - BIOETANOLIS 5% Bioetanolio mišiniui nėra būtini variklio pakeitimai, o gamyklinė garantija išlieka Gali būti naudojamas vietoje MTBE ( metiltretbutiletrio) benzino oktaniniam skaičiui padidinti Mišraus kuro transporto priemonės (angl. FFV), gali naudoti aukštesnės koncentracijos bioetanolį Ford, Volvo ir Saab parduoda tokias transporto priemones (85% bioetanolio and 15% benzino mišinys)
Slide 12 - BIOETANOLIO PANAUDOJIMAS Bioetanolio energetinė vertė sudaro 2/3 benzino vertės Didesnis suvartojimas (kiekis) Bioetanolis yra alkoholis- jo sudėtyje yra deguonies (C2H5OH) Būtina sureguliuoti oro/kuro santykį – šiuolaikiniuose varikliuose naudojant iki 10% bioetanolio mišinį Bioetanolis turi aukštesnę slaptąją garavimo šilumą Sunkiau užvesti variklį žiemą. Variklio užvedimui būtinas benzinas. Bioetanolis didina oktaninį skaičių Gali būti naudojamas aukštesnis suspaudimo laipsnis – daug efektyviau!!
Slide 13 - BIOETANOLIS IR APLINKA
Slide 14 - BIOETANOLIS IR APLINKA 100 % bioetanolio naudojimas taršą sumažintų 50 - 60% lyginant su tradiciniu iškastiniu kuru. 5% mišinys taršą apytikriai sumažina 2.5 - 3%.
Slide 15 - BIODEGALAI – EKONOMINIAI ASPEKTAI Biodyzelino gamybos iš aliejinių sėklų kaštai maždaug 2 kartus didesni nei dyzelino gamybos kaštai iš žalios naftos Bioetanolio gamybos išlaidos maždaug 2-3 kartus didesnės nei benzino gamybos išlaidos iš žalios naftos Taigi... Mokesčių mažinimas ar lengvatos yra būtinos
Slide 16 - Dėkoju už dėmesį!